Only restaurant in kansas to receive prestigious award (14)