Only restaurant in kansas to receive prestigious award (10)