Only restaurant in kansas to receive prestigious award