Only restaurant in kansas to receive prestigious award (2)