Only restaurant in kansas to receive prestigious award (12)